Rolą oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas awarii zasilania podstawowego. Lampy awaryjne służą do oświetlania dróg ewakuacyjnych, a lampy ewakuacyjne do oznaczania wyjść awaryjnych i wskazywania kierunków ewakuacji. Wszystkie oprawy wyposażone są w moduły awaryjne i akumulatory, a także posiadają certyfikaty CNBOP oraz atesty wymagane przy odbiorze.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne stosowane jest podczas awarii zasilania podstawowego. Jego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach i jeśli to konieczne ciągłości wykonywanej pracy (stosujemy wówczas oświetlenie zapasowe). Obowiązek stworzenia i oświetlenia właściwej drogi ewakuacji, niepowodującej paniki, gdy nastąpi awaria zasilania, spoczywa na zarządzających budynkiem. Skala problemu jest na tyle istotna, że to jedna z tych inwestycji, która musi być zrealizowana zgodnie z najwyższymi standardami technicznymi. Kompletne oświetlenie awaryjne, które oferujemy w sprzedaży to gwarancja wysokiej jakości wykonania.

Oprawy oświetlenia awaryjnego

Zapewnienie oświetlonej i bezpiecznej drogi ewakuacyjnej gwarantuje właściwie dobrane oświetlenie ewakuacyjne. Kluczowe są w tym przypadku lampy awaryjne i lampy ewakuacyjne. Ich dobór zależny jest od pomieszczenia, w którym mają być zamontowane. Szeroki wybór wzornictwa i kolorystyki oraz sposobu montażu daje gwarancję, że w ofercie naszego sklepu znajdziecie oprawy dostosowane do wszystkich wymogów projektanta. Standardowe oprawy firm Intelight czy Awex wykonane są w nowoczesnej technologii LED o stopniu ochrony IP65 i mocy 7W. Tak wysoki stopień ochrony pozwala na zamontowanie ich w przestrzeniach narażonych na działanie czynników atmosferycznych: na podziemnych parkingach, w częściowo odkrytych halach magazynowych, czy na rampach podjazdowych. Lampa Intelight Orion przeznaczona jest do montażu natynkowego sufitowego lub ściennego. Niewątpliwym atutem lamp jest to, że bez trudu, przy użyciu kilku praktycznych dodatków przekształcimy je w oprawy kierunkowe. Wystarczy uzupełnić zakupy o praktyczne ramki i piktogramy. Pozwala to na ich dowolną konfigurację i wszechstronne wykorzystanie. Do podświetlenia korytarzy, niewielkich pomieszczeń czy klatek schodowych wystarczające jest niewielkie oświetlenie awaryjne LED w postaci oczek montowanych najczęściej w sufitach podwieszanych. Oferowane przez nas oprawy różnią się także rodzajem wykonywanego testu. Auto test funkcjonalności wykonywany jest co 28 dni, a test autonomii co 336 dni. U na stropowego polecamy Awex Lovato z dodatkowym zabezpieczeniem przed rozładowaniem. W pomieszczeniach gospodarczych sprawdzą się też plafoniery awaryjne, a w oświetleniu garaży i hal możemy zastosować oprawy awaryjne przemysłowe typu WARS.

Moduły awaryjne i akumulatory

Oprawy oświetleniowe w czasie awarii zasilania podstawowego wymagają wsparcia przez moduły awaryjne. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii pozwalają na utrzymanie zasilania źródeł światła LED i fluorescencyjnych. Zestawy awaryjne dostępne w naszej ofercie wykrywają zanik zasilania normalnego i wykorzystując prąd zmagazynowany w akumulatorach, generują napięcie o wysokiej częstotliwości. Czas działania, gdy jest to lampa awaryjna LED to od dwóch do trzech godzin.

Akcesoria

Montowane w obiektach użytkowych oświetlenie zapasowe wymaga uzupełnienia o dedykowane mu dodatki. Do każdej oprawy Intelight, kupionej w naszym sklepie załączamy uniwersalne piktogramy, które można przykleić na klosz, ale jeśli to okaże się niewystarczające, można skorzystać z innych opcji. Akcesoria do opraw ewakuacyjnych i awaryjnych to praktyczne ramki, które pozwalają na przekształcenie standardowych opraw w oprawy kierunkowe. Do ramek pasują piktogramy do lamp awaryjnych, wskazujące drogi ewakuacyjne. Podświetlenie znaku bezpieczeństwa to dwukrotne zwiększenie jego widoczności. W naszej ofercie znajdują się także wsporniki do montażu ściennego, flagowego czy zwieszanego, pozwalające na zainstalowanie dodatkowego oznakowania. Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na montaż piktogramu oznaczającego wyjście ewakuacyjne w odległości widzenia, w jakiej ten znak powinien być dostrzegany przez ewakuowane osoby. Montaż podtynkowy lamp ułatwiają dostępne w ofercie, praktyczne maskownice.

Oświetlenie awaryjne przepisy

W myśl obowiązujących przepisów wszystkie budynki użyteczności publicznej muszą być wyposażone w oświetlenie awaryjne, jeśli zanik światła może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia przebywających w nim osób. Wszystkie elementy oświetlenia awaryjnego, które dostępne są w naszej ofercie, spełniają normy PN-EN, posiadają dostępne certyfikaty CE i CNBOP oraz atesty, dostępne w formacie PDF na stronie produktu.