Dowiedz się jak dopasować sterowanie roletami do własnych potrzeb.

Rolety okienne to popularne, ruchome elementy osłonowe, które pozwalają na regulację ilości światła we wnętrzu, całkowite zaciemnienie pomieszczenia oraz zapewnienie prywatności. Stanowią również element zabezpieczenia przed ingerencją osób niepowołanych. Sterowanie roletami może odbywać się za pomocą różnych metod i technologii, co umożliwia użytkownikowi dostosowanie ich funkcji do indywidualnych preferencji oraz możliwości.

Sterowanie roletami

Ostatnio na naszym blogu: Jakie gniazda zewnętrzne do ogrodu wybrać?

 • Roletami można sterować elektrycznie za pomocą łączników i przycisków lub zdalnie za pomocą Wi-Fi i aplikacji.
 • Sposób sterowania roletami zależy od możliwości technicznych i własnych upodobań.
 • Łączniki żaluzjowe dzięki podtrzymaniu nie wymagają ciągłego przyciskania klawiszy.
 • W przyciskach żaluzjowych klawisz po zwolnieniu wraca do pierwotnej pozycji.
 • Produkty do sterowania roletami występują w każdej nowoczesnej serii osprzętu elektrycznego.
 • W przypadku rozwiązań smart najlepiej użyć łączników bez podtrzymania, czyli przycisków.

Spis treści

 1. Co to jest sterowanie roletami?
 2. Czym się różni łącznik od przycisku?
 3. Sterowanie roletami Wi-Fi
 4. Jak podłączyć łącznik żaluzjowy - schemat
 5. Łącznik żaluzjowy z podtrzymaniem, czy bez?
 6. System centralnego sterowania roletami (sterowanie grupowe roletami)

Co to jest sterowanie roletami?

Sterowanie roletami odnosi się do procesu zarządzania ich ruchem i pozycją. Najczęściej związane jest z zarządzaniem roletami okiennymi, jednak te same mechanizmy można stosować w przypadku rolet użytych w innym charakterze (np. przesłon pionowych w ogrodowych altanach czy na zadaszonych tarasach). Najprostszym sposobem zarządzania roletami jest sterowanie ręczne, za pomocą taśm czy korb. Taśmy stosowane są przy mniejszych, a zatem lżejszych roletach, natomiast korby – przy większych i cięższych. Współcześnie tę metodę stosuje się bardzo rzadko, w zasadzie wyłącznie przy remontach, kiedy doprowadzenie zasilania elektrycznego do miejsca mocowania rolety stanowi duży problem. Tam, gdzie jest możliwe doprowadzenie instalacji elektrycznej, stosuje się jedną z dwóch metod:

 • elektryczne sterowanie roletami za pomocą łączników czy przycisków,
 • zdalne sterowanie roletami radiowe lub z użyciem standardu Wi-Fi.

Warto podkreślić, że istnieje również możliwość sterowania mieszanego. Oznacza to, że roletą można zarządzać zarówno operując łącznikiem zlokalizowanym przy oknie, jak i za pośrednictwem Wi-Fi, czyli np. pilotem lub aplikacją w smartfonie. Takie rozwiązanie obecnie stosuje się w nowopowstałych budynkach najczęściej.

Czym się różni łącznik od przycisku?

Elektryczne sterowanie roletami odbywa się za pomocą łączników i przycisków żaluzjowych. Choć zwykle wyglądają one podobnie i służą do podobnych celów (np. sterowania roletami czy oświetleniem) to jednak pod względem elektrycznym łączniki i przyciski są odrębnymi elementami elektroinstalacyjnymi. Różnią się zarówno funkcją, jak i sposobem działania.

Łącznik

Łącznik (sterowanie bistabilne) jest elementem, który służy do otwierania lub zamykania obwodu elektrycznego. Po przyciśnięciu klawisza łącznika, ten przyjmuje określony stan, podtrzymując go tak długo, aż nie zostanie przełączony. Nazywany jest także łącznikiem z blokadą mechaniczną lub z podtrzymaniem – po naciśnięciu klawisza pozostaje on w danej pozycji. Łączniki można stosować w przypadku rolet wyposażonych w wyłącznik krańcowy czyli tzw. krańcówkę, która w odpowiednim momencie odcina zasilanie silnika rolety.

Przycisk

Z kolei przycisk (sterowanie monostabilne), który również ma zdolność otwierania lub zamykania obwodu elektrycznego, działa tylko w momencie naciśnięcia. Po zwolnieniu, klawisz wraca do swojej pierwotnej pozycji. Nazywany też często łącznikiem zwiernym lub dzwonkowym. Przyciski sprawdzą się zwłaszcza w inteligentnych domach, do sterowania systemem automatyki domowej.

Zarówno przyciski, jak i łączniki roletowe znajdziesz w większości nowoczesnych serii osprzętu elektrycznego.

Różnicę między przyciskiem a łącznikiem łatwo zrozumieć na przykładzie popularnego łącznika oświetleniowego i przycisku dzwonkowego. Kiedy włączymy łącznik oświetleniowy, światło w pomieszczeniu świeci tak długo, aż nie wyłączymy wyłącznika. Z kolei naciskając przycisk dzwonkowy, dźwięk dzwonka rozlega się jedynie do czasu, kiedy nie odsuniemy palca od przycisku.

Różnica w działaniu przycisku i łącznika

Roletami można sterować elektrycznie zarówno używając łączników, jak i przycisków. Warto podkreślić, że możliwości wyboru jest sporo. Wśród łączników do rolet najczęściej stosuje się:

 • łączniki żaluzjowe pojedyncze - wyposażone w dwa klawisze: „góra” i „dół”. Jeden klawisz odpowiada za ruch rolety w górę, a drugi – za ruch rolety w dół. Naciśnięcie drugiego klawisza automatycznie powoduje wyłączenie poprzedniego. Warto podkreślić, że po uruchomieniu rolety w każdej chwili można przerwać jej ruch, przywracając klawisz do pozycji pierwotnej. To wygodny i obecnie najczęściej używany sposób sterowania roletami,
 • łączniki żaluzjowe trójpozycyjne - klawisz można przełączyć w jedną z trzech pozycji: góra, stop i dół,
 • łączniki żaluzjowe podwójne - działają jak dwa trójpozycyjne i umożliwiają niezależne sterowanie dwiema roletami z jednego miejsca. Można je stosować również do zarządzania żaluzjami lamelowymi – wówczas jeden z klawiszy wykorzystuje się do podnoszenia i opuszczania żaluzji, a drugi – do regulacji położenia lameli,
 • łączniki żaluzjowe dotykowe - działają tak samo, jak ich klasyczne odpowiedniki, jednak efekt załączania i wyłączania osiąga się dzięki nie naciskowi, lecz po prostu lekkiemu dotykowi obszaru łącznika palcem, a nawet zaledwie dzięki zbliżeniu palca do łącznika na niewielką odległość.

Wybierając przycisk do rolet, najczęściej spotyka się następujące warianty:

 • przyciski żaluzjowe pojedyncze – wyposażone w dwa klawisze: „góra” i „dół”. Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza „góra” powoduje podnoszenie rolety. Puszczenie przycisku sprawia, że roleta się zatrzymuje. Analogicznie działa klawisz „dół”,
 • przyciski trójpozycyjne żaluzjowe – te przyciski mają trzy pozycje: „góra”, „stop” i „dół”. Pozycją wyjściową jest „stop” – roleta pozostaje wówczas w spoczynku. Podnoszenie i opuszczanie rolety następuje przez przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza, natomiast jego puszczenie powoduje przyjęcie pozycji „stop”,
 • przyciski żaluzjowe podwójne – wyglądają identycznie jak włączniki do rolet podwójne, podobne jest też ich zastosowanie. Podnoszenie lub opuszczanie rolety trwa, dopóki przycisk nie zostanie zwolniony. 

Przyciski można stosować w przypadku rolet, które nie są wyposażone w wyłączniki krańcowe. Warto wiedzieć, że wyłączniki takie są urządzeniami elektromechanicznymi znajdującymi się w mechanizmie rolety. Ich zadaniem jest wykrywanie krańcowych położeń rolety, czyli punktów, w których osiąga ona swoje maksymalne podniesienie lub opuszczenie. Działanie wyłącznika krańcowego pozwala na automatyczne zatrzymanie ruchu rolety w odpowiednim momencie, co zapobiega jej uszkodzeniu. Obecnie znajduje się on na wyposażeniu większości sprzedawanych rolet.

Sterowanie roletami przyciski dotykoweDotykowy przycisk żaluzjowy w ramce wielokrotnej z serii Ospel Sonata Touch

Czytaj też: Zalety i wady włączników dotykowych

Sterowanie roletami Wi-Fi

Sterowanie roletami za pomocą Wi-Fi to nowoczesny sposób automatyzacji, który umożliwia zdalne sterowanie roletami za pomocą sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Dzięki tej opcji, użytkownicy mogą kontrolować rolety z dowolnego miejsca w domu lub poza nim, korzystając z aplikacji na smartfonie, tablecie lub za pomocą głosowych asystentów.

Oto, jak działa sterowanie roletami Wi-Fi:

Inteligentny sterownik rolet

Do sterowania roletami niezbędny jest sterownik podłączony bezpośrednio do rolety lub łącznika żaluzjowego. Sterownik posiada moduł Wi-Fi, który umożliwia komunikację z siecią bezprzewodową.

Aplikacja na smartfonie lub tablecie do sterowania roletami

Użytkownik instaluje dedykowaną aplikację na swoim smartfonie lub tablecie. Aplikacja ta służy do sterowania roletami, a także może umożliwiać konfigurację i dostosowanie ustawień. Po ustawieniu połączenia Wi-Fi i zainstalowaniu aplikacji, użytkownik ma możliwość zdalnego sterowania roletami. Za pomocą aplikacji może podnosić, opuszczać, zatrzymywać i regulować poziom rolety.

Połączenie z siecią Wi-Fi

Sterownik łączy się z lokalną siecią Wi-Fi, co oczywiście wymaga wcześniejszej konfiguracji, w której użytkownik podaje dane dostępowe do sieci Wi-Fi i paruje sterownik z routerem.

Sterowanie głosowe

Niektóre inteligentne sterowniki rolet Wi-Fi są kompatybilne z głosowymi asystentami, takimi jak Amazon Alexa czy Google Assistant. Umożliwia to sterowanie roletami za pomocą poleceń głosowych.

Korzyści ze sterowania roletami Wi-Fi to wygoda, elastyczność i możliwość zdalnej kontroli, co pozwala na optymalne wykorzystanie naturalnego światła w pomieszczeniach oraz zwiększenie bezpieczeństwa i oszczędność energii poprzez zdalne zarządzanie roletami nawet wtedy, kiedy użytkownik jest poza domem. Warto podkreślić, że obecnie znani na rynku producenci osprzętu elektrycznego oferują łączniki i przyciski żaluzjowe, które pozwalają zarówno na pracę rolet za pośrednictwem sieci Wi-Fi, jak i lokalne zarządzanie roletami w sposób mechaniczny – przez naciśnięcie przycisku lub klawisza łącznika.

Systemy sterowania roletami Wi-Fi

Poznaj trzy systemy sterowania roletami Wi-Fi, które oferujemy w naszym asortymencie.

Zamel Supla

Zamel Supla  bazuje na komunikacji Wi-Fi i daje możliwość sterowania roletami z poziomu aplikacji. System umożliwia przekształcenie standardowych łączników/przycisków żaluzjowych w sterowanie zdalne. W przeciwieństwie do systemów dedykowanych danemu osprzętowi, np. Simon GO lub Legrand Netatmo, sterowniki Zamel Supla działają z większością osprzętu dostępnego na rynku. Montuje się je wewnątrz puszek elektrycznych za łącznikiem lub w rozdzielnicy, dzięki czemu będą kompatybilne z podstawowym osprzętem elektroinstalacyjnym. Korzystanie z Zamel Supla nie wyklucza możliwości sterowania roletami w sposób elektryczny - za pomocą łączników, czy przycisków. Warto podkreślić, że Supla współpracuje nie tylko z roletami, bramami czy oświetleniem, ale także z monitorami energii, które pozwalają zoptymalizować pobór energii elektrycznej, gazu czy wody.

Simon GO 

Podobne funkcje, jak Supla marki Zamel zapewnia system Simon GO od Kontakt-Simon. Dzięki temu systemowi można kontrolować za pomocą smartfona nie tylko rolety, bramy garażowe czy oświetlenie, ale także drzwi wejściowe, furtkę lub ogrzewanie. Simon GO pozwala na planowanie harmonogramów, otrzymywanie powiadomień na smartfon oraz rozbudowę systemu o nowe sterowniki, a zatem i nowe urządzenia. Simon GO to system dostępny w seriach Simon 54 i Simon 55, dzięki czemu w domu czy mieszkaniu można utrzymać jednolity styl – zwykłe gniazdka firmy Kontakt-Simon będą wizualnie kompatybilne z przyciskami rolet czy łącznikami oświetleniowymi.

Legrand Netatmo

Legrand Netatmo to kolejny system, który obejmuje m.in. zarządzanie roletami z poziomu aplikacji. Podobnie jak Simon GO, system jest już wbudowany w łączniki. Występuje w seriach Legrand Suno, Valena Life i Celiane. Wymaga zastosowania zestawu startowego z podstawowym gniazdem Control lub bramy modułowej w rozdzielnicy elektrycznej – zarówno gniazdo Control, jak i brama modułowa zapewniają komunikację między poszczególnymi elementami systemu (każdy włącznik roletowy, włącznik oświetleniowy itp.) oraz siecią Wi-Fi i Internetem.

Sterowanie roletami za pomocą wi fiSterowanie roletami za pomocą Wi-Fi

Jak podłączyć łącznik żaluzjowy – schemat 

Prosty łącznik żaluzjowy pojedynczy z dwoma klawiszami wymaga podłączenia zasilającego przewodu fazowego do każdego z dwóch klawiszy. Stąd napięcie dalej podawane jest do silnika rolety albo z jednego, albo z drugiego klawisza. W ten sposób ruch silnika powoduje odpowiednio otwieranie lub zamykanie rolety. Poza żyłami fazowymi łączącymi każdy z klawiszy z silnikiem, klasyczny silnik rolety posiada żyłę neutralną, która połączona jest bezpośrednio z żyłą neutralną zasilania. Ostatnia z żył to ochronna, PE, którą łączy się z żyłą PE zasilania. Zamieszczony schemat pomija przewód ochronny PE, który nie jest na nim przedstawiony, ponieważ nie ma znaczenia dla właściwego sterowania silnikiem rolety za pomocą łącznika. Obecność przewodu PE w instalacji związana jest wyłącznie z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń elektrycznych.

Łącznik żaluzjowy schematSchemat podłączenia łączników żaluzjowych

Łącznik żaluzjowy z podtrzymaniem czy bez?

Łącznik żaluzjowy z podtrzymaniem napięcia pozwala na podniesienie lub opuszczenie rolety po naciśnięciu klawisza - nie trzeba go przytrzymywać, tak jak ma to miejsce w przypadku klasycznych przycisków. Określenie łącznik żaluzjowy z podtrzymaniem dotyczy wszystkich łączników żaluzjowych. Z kolei przyciski żaluzjowe to potocznie łączniki żaluzjowe bez podtrzymania.

Takie rozwiązanie jest wygodne, jednak nie zawsze najlepsze. W przypadku inteligentnych rozwiązań, preferowane są łączniki bez podtrzymania (przyciski), które podają tylko impuls. Jeśli więc dla użytkownika duże znaczenie ma możliwość zamknięcia i otwarcia wszystkich rolet w domu lub mieszkaniu jednym przyciskiem, zamiast łączników z podtrzymaniem napięcia, należy zastosować przyciski.

System centralnego sterowania roletami od Kontakt-Simon

Systemy zdalnego sterowania takie jak Simon GO, Zamel Supla, czy Legrand Netatmo dają wiele możliwości dzięki dedykowanym aplikacjom. Dla tych, którzy preferują tradycyjne rozwiązania elektryczne, a jednocześnie cenią sobie wygodę i funkcjonalność, Kontakt-Simon przygotował system centralnego i grupowego sterowania roletami. Występuje on w seriach Simon 54 oraz Simon 55. Pozwala na swobodne zarządzanie pracą rolet bez wykorzystania sieci Wi-Fi. Takie rozwiązanie wymaga jednak dodatkowego oprzewodowania. System centralnego sterowania roletami daje możliwość zaprogramowania łączników/przycisków, tak by pełniły następujące funkcje:

 • Sterownik lokalny montowany przy każdej z rolet, umożliwia jej podnoszenie i opuszczanie, a także może pozwolić np. na zaprogramowanie „długości” rolety (nie trzeba wówczas trzymać przycisku aż do całkowitego opuszczenia lub podniesienia rolety).
 • Sterownik grupowy pozwala na opuszczanie i podnoszenie grupy kilku rolet z jednego miejsca. To świetne rozwiązanie, kiedy w pomieszczeniu jest kilka okien.
 • Sterownik centralny umożliwia opuszczenie lub podniesienie wszystkich rolet w domu czy mieszkaniu jednym przyciskiem.

Możliwości działania sterowników obrazuje poniższy schemat.

System centralnego zarządzania żaluzjami Kontakt-SimonSchemat centralnego i grupowego sterowania żaluzjami Kontakt-Simon

Dodaj komentarz

Pola oznaczone (*) są wymagane Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką prywatności.